Nederland rapporterte om veterinærmangel under den europeiske føderasjonens generalforsamling i London i juni.

Det er mangel på veterinærer i kliniskpraksis både for store og små dyr, og i forvaltningen på alle nivåer. Nederland har tall på at opptil 25 % av unge veterinærer søker seg bort fra privatpraksis. De oppgir altfor stor arbeidsbelastning, forventninger fra dyreeier, mangel på karriereveier og utilfredsstillende arbeidsvilkår som hovedårsaker til at de slutter. 

Det er nedslående tall og det er ikke mye hjelp i at flere land opplever «norske tilstander», men det bør hjelpe våre myndigheter til å forstå at noe må gjøres, og at det må gjøres noe raskt, sier president Bjørnar W. Jakobsen i Veterinærforeningen

 Lenke til utklippet fra den nederlandske rapporten (PDF, 299KB)