Mattilsynet innfører en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning.

Det er innført vernesone og observasjonssone rundt besetningen hvor smitten er påvist. I disse sonene er all transport av fugler, rugeegg, konsumegg, fjørfekjøtt og andre produkter som kan bidra til å spre smitte forbudt. Alle disse tiltakene blir innført for å hindre smitte. Det er mulig å søke lokalt mattilsyn om unntak fra forbudene. 

Det blir også innført portforbud i sonene. Det vil si at alle typer tamme fugler må holdes innendørs eller i en innhegning med tett tak og nettingvegger hvis de er ute. 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å holde seg oppdatert på Mattilsynets og Veterinærinstituttets nettsider.

Lenke til informasjon om Newcastlesyke på Mattilsynets nettsider.

Lenke til informasjon til privatpraktiserende veterinærer om Newcastlesyke

Lenke til Mattilsynets pressemelding om påvisning av Newcastlesyke i fjørfebesetning i Rogaland.

Lenke til informasjon om påvisning av Newcastlesyke på Veterinærinstiuttets nettsider.