I en felles uttalelse fra Sp, V, Krf, Rødt, MDG, Ap og SV som ble enstemmig vedtatt av et samlet fylkesting 6. desember 2021 ber de regjeringen om å styrke veterinærtjenesten og vaktordningen slik at dyrevelferden blir ivaretatt uavhengig av hvor man bor. De ber om at «det tas tak umiddelbart, da dagens situasjon mange steder er uholdbar.».

Blant de foreslåtte tiltakene er økt vaktgodtgjørelse for å sikre tilstrekkelig vaktdeltakelse og samarbeide med Veterinærforeningen og andre aktører om å starte en trainee-ordning, der Nordland gjerne kan være pilotregion.

Dette er gode nyheter før jul! Veterinærforeningen har gjentatte ganger foreslått blant annet trainee-ordninger over hele landet for å rekruttere veterinærer til klinisk praksis i distriktene. Vi er glade for at de i Nordland er klare til å samarbeide om en slik ordning, det er vi også!, sier konstituert president Bjørnar W. Jakobsen i Veterinærforeningen.

Videre foreslås det å «etablere dialog med utdanningsinstitusjonene om økt obligatorisk stordyrpraksis under utdanningsløpet, med insentiver som gjør at påsitterpraksisen legges til kommuner med store rekrutteringsutfordringer

Nordland fylkesting foreslår også at man må se på andre insentiver for å stimulere nyutdannede til å søkejobb i distriktene, f.eks. gjennom ordninger i Lånekassen, ekstra faglig oppfølging, bonuser og annet.

Veterinærforeningen er svært glad for at politikerne lytter til oss og at de nå ber regjeringen om å ta grep. Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet å styrke veterinærtjenesten i hele landet. Det er krise nå og den går utover dyra, dyreeiere, trygg mat og folkehelsen, sier Bjørnar W. Jakobsen.

Du kan lese hele uttalelsen her (PDF, 85KB)