Rapporten viser også til utfordringer

Vi må fortsette å verne om norsk dyrehelse gjennom et strengt regelverk ved import av dyr, slik næringen for produksjonsdyr har vært klar på og med gode resultater. Norge har få alvorlige smittsomme sykdommer både på grunn av målrettede overvåkningsprogrammer og importvern av levende dyr. Likevel finnes det fortsatt utfordringer

En utfordring det pekes på i den nasjonale rapporten er at prøver også sendes og diagnostiseres av laboratorier i utlandet.

Det er fremdeles utfordringer med sykdommer hos produksjonsdyr som må håndteres bedre.

Diagnosesystemet Pyramidion som er utviklet og eid av Dyre ID er et nyttig verktøy for sykdomsoversikt hos kjæledyr, men Veterinærforeningen mener fortsatt at forskriftsfestet obligatorisk ID- merking av disse artene er nødvendig. Avl som gir dårlig funksjon omtales også spesielt.

Det er også avgjørende å hindre smittsomme sykdommer fra fremmedarter slik som villsvin.

Norge har god samhandling


Friske dyr bidrar til en mer bærekraftig husdyrproduksjon og mindre antibiotikabruk. Friske dyr har i tillegg bedre dyrevelferd. Norge har god samhandling mellom veterinærer, næringen og forvaltningen, noe som er spesielt viktig.
Veterinærforeningen vil understreke at veterinærer på vakt over hele landet er avgjørende for beredskap mot utbrudd av smittsomme sykdommer og for å opprettholde god dyrehelse.

Lenke til mer informasjon om den første dyrehelserapporten