Fagpressens medlemmer forplikter seg til å følge de presseetiske retningslinjene i Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Redaktørplakaten slår fast at redaktøren skal ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme mediets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av eier. Redaktørstillingen har nå blitt definert slik at redaktøren kan vurdere hva som skal publiseres på et uavhengig grunnlag.  Dette styrker både tidsskriftets troverdighet og gir det en redaksjonell integritet som er viktig for Veterinærforeningen som profesjonell medieeier.  Mer enn 200 norske fagtidsskrifter er medlem i Fagpressen og vi er meget glade for at Norsk veterinærtidsskrift igjen er medlem av Fagpressen.

– Medlemskapet i Fagpressen er viktig av tre grunner. I en tid der mediene er under press fra mange kanter, er det viktigere enn noen gang med en redaktørplakat som sikrer redaksjonell frihet og en Vær Varsom-plakat som garanterer at grunnleggende presseetiske holdninger legges i bunn. En annen viktig grunn er at Fagpressen aktivt arbeider for fagbladenes rammevilkår. Fagpressen har mange tilbud om kunnskap og kompetanseoppbygging. Dette er svært viktig for en liten redaksjon som vår, sier redaktør Steinar Tessem i Norsk veterinærtidsskrift.

Historikk

Veterinærforeningens tidsskrift var et av de første tidsskriftene som ble med i Fagpressen da den ble opprettet i 1898. Norsk veterinærtidsskrift var medlem fra 1909 til 2000. I 1996 meldte Fagpressen seg inn i Norsk Presseforbund. Forutsetningen for å få medlemskap i Presseforbundet var at Fagpressen ryddet opp i dobbeltrollene. Det vil si at en redaktør i et fagtidsskrift ikke samtidig kunne være informasjons/kommunikasjonssjef i organisasjonen.

Daværende redaktør og informasjonssjef Ulf Gustavsen i Veterinærforeningen argumenterte sterkt for å opprettholde dobbeltrollen, men uten å vinne gehør. Dette var grunnen til at Norsk veterinærtidsskrifts medlemskap i Fagpressen opphørte i 2000.

Lenke til mer informasjon om Fagpressen