Avtalen trer i kraft 1. mai 2023. Du kan benytte deg av Dyrehelseportalen frem til 1. mai uten å godta avtalen, men fra og med 1. mai 2023 må du ha godkjent avtalen for å kunne fortsette å bruke applikasjonen.

Du kan godkjenne den nye brukeravtalen i Dyrehelseportalen.