Pia FagernesFor noen er Pia et kjent navn og ansikt. Hun har det siste året har vært ansatt i en 20 % konsulentstilling - for å bistå med etableringen av Veterinærforeningens nye Sertifiseringsordning for klinikker.

Hun har bakgrunn fra Det Norske Veritas (DNV) der hun har arbeidet som seniorkonsulent, hovedsakelig for næringsmiddelindustrien mht. prosessforbedringer, risiko- og kvalitetsledelse. Hun var også kursansvarlig, og avdelingens kvalitetsansvarlige, verneombud og HMS-koordinator, samt styremedlem i DNVs fagforening (VEFF). I 2015-2017 ble hun valgt som Hovedverneombud for DNV Norge.

Før Pia begynte i DNV  jobbet hun som veterinærinspektør hos Statens Næringsmiddeltilsyn (Mattilsynet), der hun også var tillitsvalgt for veterinærene.

Som fagveterinær skal Pia ha hovedansvaret for den videre utvikling og innføring av Sertifiseringsordningen. I tillegg skal hun ha ansvar for spesialistordningen, være sekretær for PVF og HVF, samt bidra med høringssvar. Hennes kompetanse som tillitsvalgt i Mattilsynet og som Hovedverneombud i DNV Norge vil også kunne benyttes videre inn i fagforeningsarbeidet vårt.

Jeg har alltid likt å bidra til optimalisering, effektivisering og sikring av arbeidsprosesser (mindre ressurs-sårbart). Det er derfor stor stas å få æren av å bidra til utvikling og innføring av Veterinærforeningens nye Sertifiseringsordning (i første omgang for smådyrklinikker). Det er også flott at min kompetanse fra tidligere verneombud- og fagforeningsarbeid kan bli benyttet inn i det viktige arbeidet Veterinærforeningen forøvrig gjør for sine medlemmer.

Vi ønsker Pia Fagernes hjertelig velkommen som ny medarbeider i Veterinærforeningens sekretariat.