Margrethe kommer fra stillingen som daglig leder i Norsk Fjørfelag som hun har hatt siden 1. januar 2018. Der har hun opparbeidet seg relevant arbeidserfaring fra politisk påvirkningsarbeid, og med å lede en organisasjon som består av både ansatte og tillitsvalgte. Jobben med fjørfebønders rammebetingelser og å fremme deres interesser har likhetstrekk med arbeidet for å sikre veterinærer gode arbeidsvilkår.

Helt siden jeg var veterinærstudent, har jeg tenkt på Veterinærforeningen som en aktuell arbeidsgiver «en vakker dag». At jeg nå skal inn i rollen som generalsekretær ser jeg på med ærefrykt. Jeg er imponert over posisjonen Veterinærforeningen har opparbeidet seg i det politiske landskapet og jeg har stor respekt for den jobben som er lagt ned før meg, både av ansatte og tillitsvalgte. Det er ingen tvil om at det er «store sko» som skal fylles og at det er mange oppgaver som skal tas fatt på, men fra 1. august er jeg klar til å gjøre mitt beste! Jeg gleder meg til å få jobbe med et så kompetent og engasjert sekretariat, og håper jeg kan bidra med å videreutvikle Veterinærforeningen til det beste for alle landets veterinærer – uavhengig av arbeidsplass, sier Margrethe Brantsæter.

Margrethe Brantsæter

Margrethe ble uteksaminert fra Veterinærhøgskolen i 2013 og har en doktorgrad i dyrevelferd. I tillegg har hun tatt lederutviklingsprogrammet Solstrand Accelerate (2020-2021) og kurs i coachende kommunikasjon (2019-2021).

Vi ønsker Margrethe Brantsæter velkommen som ny generalsekretær i Veterinærforeningen fra 1. august.