Veterinærene vil finne den nye løsningen i Dyrehelseportalen hos Animalia når den er ferdig utviklet.

Det legges ikke opp til at veterinærene skal kunne velge å søke på papir, men det vil bli etablert en god supporttjeneste som skal hjelpe veterinærene til å ta i bruk den nye løsningen.

Løsningen tilpasses både mobil, nettbrett og desktop (PC). Søknader om tilskudd til veterinærreiser vil kunne sendes inn fortløpende. Fylkesmannen vil utbetale tilskudd månedlig.

Fylkesmannen vil sende ut nødvendig informasjon for å kunne ta i bruk løsningen til veterinærer som i dag søker om tilskudd til veterinærreiser. Slik informasjon vil også bli tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettsider.

Inntil ny løsning er på plass:

  • Veterinærene skal fortsette å søke om reisetilskudd på eksisterende papirskjema frem til Landbruksdirektoratet er ferdig med å utvikle nytt søknadssystem. Satser og tilskuddstak for 2020 er de samme som for 2019.
  • Landbruksdirektoratet vil informere om når nytt søknadssystem kan tas i bruk gjennom relevante informasjonskanaler så snart tidspunktet for dette er endelig avklart.
  • Veterinærene vil finne informasjon om og brukerveiledning til nytt søknadssystem på Landbruksdirektoratets nettsider når løsningen er klar.