Denne delen tar blant annet for seg veterinærens veiledningsrolle, kommunikasjon og veiledningsmetoder. Det handler mest om møtet med bonden og hvordan man motiverer til endring.

Opplæringen består av et nettkurs, to korte videoforelesninger, en avsluttende test og et frivillig webinar. Opplæringen vil til sammen ta ca. 2-4 timer. Lenke til mer informasjon om modul 2 av kurset.

Modul 3 vil lanseres over sommeren og går nærmere inn på det enkelte dyreslagets atferd og behov, og omfatter ressurs- og dyrebaserte velferdsindikatorer som inngår i dyrevelferdsprogrammet for det aktuelle dyreslaget. Den vil bestå av et nettkurs med en avsluttende eksamen for endelig godkjenning av hele opplæringsprogrammet.

For å få godkjenning som DVP-veterinær for storfe, er det frist for å gjennomføre hele kurset (alle tre moduler med tilhørende webinarer) innen 1. oktober 2022. Det vil si at veterinær kan utføre DVP-besøk for storfe uten godkjenning frem til 1. oktober 2022. 
Alle veterinærer som har gjennomført de obligatoriske opplæringsmodulene vil være søkbare for produsenter for DVP-besøk i fagsystemene.

Deltakere som allerede har gjennomført modul 1 får den automatisk registrert i læringsplattformen. Pris for modul 2 og 3 er kr. 4000,- til sammen, og kurset kan kjøpes på Animalias nettsider her.