Trond BrasethDen anbefalte økningen i reisetilskuddssatser vil bidra til bedre inntjening for veterinærer uten vesentlige kostnadsøkninger for bøndene, og spesielt er det viktig at utgifter i forbindelse med privat og kommersiell båt og fergeskyss får en vesentlig oppgradering fra dagens nivå sier leder i Produksjonsdyrveterinærers forening, Trond Braseth.

Samtidig merker vi oss at Landbruksdirektoratet peker på stimuleringstilskuddet som den viktigste faktoren for en målrettet økning av veterinærenes næringsgrunnlag i områder med dårlig inntjening. Vi forventer at denne rapporten blir en viktig premissleverandør for kommende landbruksforhandlinger, og samtidig at regjeringen sørger for en vesentlig økning av stimuleringstilskuddet i neste års statsbudsjett.

David PerssonRapporten understreker at en vesentlig økning i stimuleringstilskuddet er nødvendig for å bedre næringsgrunnlaget for veterinærer i mange kommuner. Dette er helt nødvendig for å sikre veterinær tilstedeværelse over hele landet sier president David Persson.

Rapporten er en oppfølging av Landbruks- og matdepartementets rapport «Tilgang på veterinærtjenester i Norge» der ulike aktuelle tiltak ble gjennomgått og en vurdering av anbefalte tiltak.

Landbruksdirektoratets rapport peker på hvilke tiltak som er mest målrettet og som vil redusere bøndenes utgifter til veterinære kostnader og samtidig kan bidra til å bedre veterinærenes næringsgrunnlag.

Lenke til Landbruksdirektoratets rapport 24/2024