Halvparten av de ekstra 20 millionene til Mattilsynet blir øremerket dyrevelferd og tilsyn, og den andre halvparten til digital utvikling. Selv om Veterinærforeningen spilte inn at det trengtes en økning på 110 millioner til Mattilsynets budsjett under høringen av statsbudsjettet for 2022, så er dette en god start. 

Vi er glade for at landbruks- og matministeren anerkjenner at Mattilsynet trenger ekstra ressurser – det har Veterinærforeningen sagt over lang tid. 20 millioner er en god begynnelse på en plan for opptrapping av Mattilsynets ressurser de neste årene, sa konstituert president Bjørnar W. Jakobsen til NRK Dagsrevyen fredag 5. november. 

Veterinærkrisen er ikke løst  
 

I høring av statsbudsjettet for 2022 i Stortingets næringskomité spilte vi også inn at stimuleringstilskuddet måtte økes med 30 millioner kroner for å styrke veterinærtjenestene i hele landet. Etter fordelingen av stimuleringstilskuddet i 2021 rapporterte Landbruksdirektoratet at det var en underdekning på nærmere 30 millioner kroner. 

Det er synd at regjeringen ikke prioriterer å øke stimuleringstilskuddet for å sikre veterinærtilbudet i næringssvake områder. Økning av stimuleringstilskuddet er helt nødvendig for å ha nok veterinærer på plass og en forutsetning for matproduksjon, beredskap og god dyrevelferd i hele landet, sier Bjørnar W. Jakobsen. 
 

Ekstra midler til ferdigstillingen av Veterinærbygget på Ås 

Veterinærforeningen synes det er bra at det gis 75 millioner til Statsbygg til ferdigstilling av Veterinærbygget på Ås. I tilleggbudsjettet gis det også 5,5 millioner ekstra til brukerutstyr.