Veterinærforeningen har gitt innspill til Mattilsynet underveis i prosessen med utarbeidelse av veilederen, og har også vært i dialog med Mattilsynet etter at veilederen er ferdigstilt.

Det er fortsatt utfordringer med veterinærers rolle og ansvar som trenger avklaring i forbindelse med bruk av ikke-medikamentelle behandlingsmetoder, sier president i veterinærforeningen, Bjørnar Jakobsen.

Vi trenger ytterligere avklaringer for å unngå at veterinærene settes i en «umulig» situasjon i krysspresset mellom hensyn til fiskevelferd og den økonomiske og faglige risiko som veterinærene utsettes for. Vi har en god dialog med Mattilsynet og vil fortsette arbeidet med å bistå våre medlemmer i denne saken, fortsetter Jakobsen.

Lenke til Mattilsynets veileder for dyrehelsepersonell og bruk av ikke-medikamentelle behandlingsmetoder (IMM) mot lakselus