Mattilsynets veileder beskriver hvilke situasjoner Mattilsynet er avhengig av bistand fra privatpraktiserende veterinærer på vakt, og den redegjør for hvilke lovhjemler Mattilsynet benytter for å pålegge veterinærer forpliktelser. I tillegg redegjøres det for veterinærens krav på godtgjørelse etter utført arbeide, og ikke minst beskriver veilederen veterinæren sine rettigheter innenfor tematikken.

Veterinærforeningen har vært involvert i arbeidet med utarbeidelse av ny veileder, og det var spesielt viktig for oss at veilederen behandlet hjemmelsproblematikken med å pålegge veterinærer forpliktelser på en samvittighetsfull måte. Spesielt ønsket vi en avklaring på hva som gjelder når veterinæren ved utførelse av oppdrag har grunn til å tro at egen sikkerhet er i fare. I denne sammenhengen er vi er glade for at Mattilsynet setter hensynet til veterinærens sikkerhet høyest, forteller juridisk rådgiver Andreas Håland

Lenke til den nye veilederen (PDF, 124KB)

Lenke til mer informasjon om klinisk kommunal veterinærvakt  (krever pålogging som medlem)