Både Mattilsynet og Legemiddelverket har under utarbeidelse veiledere til det nye regelverket som vil bli publisert så snart de er ferdigstilte.

Siden blir oppdatert fortløpende etter hvert som involverte myndigheter kommer med ny informasjon.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å gjøre seg kjent med det nye regelverket.

Lenke til informasjonsside om den nye veterinærmedisinforordningen. 
(Lenken vil kun fungere når du er logget på som medlem)