Jeg vil berømme kommunene for å ha tatt grep og fått til en forsvarlig veterinærvaktordning som gir god dekning alle dager og reduserer sårbarheten for fravær. En god godtgjørelse gjør at det blir attraktivt å delta i vakten og bør gjøre det mulig å få dekket alle vaktene, sier Tengs.

Både Selbu og Tydal kommune har slitt med veterinærmangel og både bønder, politikere og andre gårdbrukere var svært bekymret da det ved inngangen av året ikke var noen veterinærvakt. Mangel på tilgjengelig veterinær i vaktdistriktet har ført til flere tilfeller der syke og pleietrengende dyr ikke har fått nødvendig hjelp i tide.

Selbu- og Tydal kommune har jobbet intensivt med å få på plass en forsvarlig vaktordning, til tross for utfordringer med rekruttering og bemanning. Den nye avtalen gir håp om bedre tider for dyrene og landbruksnæringen i distriktet, samtidig som den bidrar til å oppfylle kommunenes juridiske forpliktelser og ansvar for dyrehelse.

Den nye avtalen innebærer at vaktdistriktet nå vil ha tilgang til tre veterinærer i tillegg til den ene som allerede er ansatt i Tydal. I tillegg vil det være en ekstra veterinær med i vaktordningen i helgene, slik at det totalt vil være fem veterinærer som deler på vaktene.