PVF støtter tiltakene foreslått i rapporten "Tilgang på veterinærtjenester i Norge" (LMD, 2023) og oppfordrer til økt offentlig grunnfinansiering av veterinærtjenester.

En styrking av klinisk undervisning i veterinærstudiet, inkludert ekstern undervisning, vil bedre veterinærstudentenes kompetanse. Videre foreslås en sletting av studielån for veterinærer som etablerer praksis i distrikter med utfordringer knyttet til veterinærtjenester.

PVF oppfordrer kommuner til å opprette kommunale veterinærstillinger for å møte behovet for veterinærtjenester på dagtid og utenom ordinær arbeidstid.

Inseminering er et svært viktig næringsgrunnlaget for veterinærer og PVF ønsker et tydeligere regelverk og tilsyn med denne praksisen.

Til slutt, mener PVF at tilskudd til veterinæres reisekostnader må økes, spesielt i områder med store avstander mellom husdyrbesetninger. De understreker også behovet for styrking av Mattilsynet for å sikre god dyrevelferd og håndtering av smittsomme sykdommer.

Lenke til høringsinnspillet (PDF, 137KB)