Det som er nytt:

  • Krav om skriftlig avtale vil fortsatt gjelde for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem, men det er gjort et unntak dersom hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. I slike tilfeller skal arbeidsgiver gi informasjon på annen måte etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • Det videreføres at hjemmekontor er arbeid som utføres i arbeidstakers «eget hjem». Dermed faller for eksempel arbeid på hytta utenfor forskriftens virkeområde. Ved arbeid på hytta gjelder dermed arbeidsmiljøloven. Departementet åpner imidlertid for senere endringer om dette. 
  • Arbeidsmiljø: Det er nytt at den nye forskriften uttrykkelig legger til at arbeidsgiver også skal sørge for at arbeidstakers psykososiale miljø er ivaretatt. Herunder skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker kommer i kontakt og kan kommunisere med sine kollegaer.
  • Arbeidstid: særregler for arbeidstid er fjernet og fra nå av er det arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid som gjelder fullt ut.
  • Tilsyn med forskriften: Nå skal arbeidstilsynet føre tilsyn med at forskriften overholdes, men arbeidstilsynet kan ikke føre tilsyn i private hjem uten særskilt tillatelse.

Dersom du har spørsmål om hjemmekontor som du ikke finner svar på i dette skrivet, ber vi deg ta kontakt med Veterinærforeningen.

Lenke til Veterinærforeningens oppsummering av hva som er nytt i den nye hjemmekontorforskriften (krever pålogging).