Gjennom et nytt samarbeid med DyreID, som er den ledende aktøren på merking av kjæledyr i Norge, skal Veterinærinstituttet kunne følge med på populasjonen av kjæledyr og helsestatusen deres. Veterinærinstituttet er en beredskapsinstitusjon, som på vegne av Mattilsynet overvåker helsestatusen til norske dyr for å kunne avverge trusler mot helsen til dyr, fisk og mennesker.

Høsten 2019 opplevde flere hundeeiere her til lands at hundene deres fikk blodig diaré, og at flere døde. Veterinærinstituttet fikk da diagnosedata fra DyreID, noe man så at ville være nyttig data å ha tilgang til i slike hendelser. Et pilotprosjekt om et samarbeid ble gjennomført i 2020 og det er dette arbeidet som ligger til grunn for avtalen som nå har kommet i stand.

DyreID bidro også med diagnosedata til Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet i forbindelse med at 200 katter ble forgiftet med musegiften alfakloralose i 2021.

Verdien av ett felles register for kjæledyr

DyreID eies av Den norske veterinærforening, og drifter det største ID-registeret for kjæledyr i Norge, med nærmere 900 000 registrerte hunder og katter. DyreID har utviklet helseplattformen Pyramidion, en database over diagnoser som stilles av norske veterinærer. Pyramidion har 7,5 millioner diagnoser registrert og mottar i sanntid over 100 000 diagnoser i måneden.

Norge er det første landet i verden som har et slikt register for diagnoser som stilles på kjæledyr, og dette blir et nyttig og viktig verktøy i Veterinærinstituttets arbeid.

Norge har ett ID-register for hund og katt, og det stiller oss i særklasse. Ett ID-register gir rask og god oversikt, noe som er av stor betydning for tollvesenet, politiet, Mattilsynet og redningsselskaper som Viking og Falken. Mange land ser til Norges ID-register som et foregangseksempel, og den felles ID-databasen for hele Europa, Europetnet, administreres av norske DyreID, sier president i Den norske veterinærforening Bente Akselsen.

– At DyreID, som en sentral aktør, i tillegg har en helsedatabase med de samme dyrene, gir uante muligheter for veterinærmedisinsk forskning og avlsarbeid. Samarbeidet med Veterinærinstituttet sikrer god sykdomsovervåkning også for disse dyreartene og viser hvor viktig det er med gode, felles løsninger som bidrar til god dyrehelse, fortsetter Akselsen.

Styrkende ledd i videre arbeid

For Veterinærinstituttet er det avgjørende å stadig utvikle kompetanse og analysemetoder, og samarbeidet med DyreID vil bli et styrkende ledd i dette arbeidet, forteller seniorforsker i epidemiologi ved Veterinærinstituttet Cecilia Wolff.

At vi nå får muligheten til å ha fingeren på pulsen til populasjonen av kjæledyr i Norge og ha tilgang til hvilke diagnoser som stilles ved veterinærkontorene der ute, blir uvurderlig for vårt videre arbeid med sykdomsovervåking, forskning og kompetanseheving, sier Wolff.