Som det første landet i verden vil nå Norge få et nasjonalt sykdomsregister som overvåker helsetilstanden for alle kjæledyr i sanntid.

Det nye pilotprosjektet analyserer innsamlede diagnosedata fra landets dyreklinikker. Veterinærinstituttet får nå regelmessig anonyme data fra DyreIDs diagnoseregister Pyramidion, for å kunne følge forekomsten av blodig diare hos hund. Målet er å kunne oppdage sykdomsutbrudd hos dyr på et tidlig tidspunkt.

Det vil ta noe tid å få resultater fra dette pilotprosjektet, blant annet fordi data først analyseres for sesongmessige variasjoner og dette vil kreve at diagnosedata er innsamlet over en lang tidsperiode. Vi håper på sikt også å gi bedre oversikt over forekomsten av meldepliktige sykdommer i dette samarbeidet.

274 norske klinikker har hittil tatt diagnoseregisteret Pyramidion i bruk. Klinikkene vil bidra til unik dyrehelsestatistikk i Norge! 1,2 millioner diagnoser er allerede samlet i databasen. Er du og din klinikk med?

Lenke til mer informasjon om hvordan man tar i bruk diagnoseregisteret Pyramidion.