Jeg takker for tilliten og gleder meg til å fortsette arbeidet som tillitsvalgt i foreningen, sier Annie Haavemoen.

Etter at tidligere visepresident David Persson ble konstituert som president, har sentralstyret valgt Annie Haavemoen som visepresident under sentralstyremøtet som ble avholdt onsdag 14. mars.