Formålet er å gi veterinærstudenter et bredere støttenettverk, bedre sosiale, faglige og psykososiale tjenester mens de studerer i utlandet. 

Avtalen inkluderer gjensidige invitasjoner til relevante arrangementer, felles profilering, og årlige samarbeidsmøter for å evaluere og videreutvikle samarbeidet. Dette initiativet sikrer at studentene får tilgang til et mer omfattende nettverk og bedre medlemsfordeler, noe som forventes å ha en positiv innvirkning på deres studieopplevelse og fremtidige karrieremuligheter.

Lederen for DNV-S, Victoria Kobbevik, uttrykker sin entusiasme for avtalen:

Som utenlandsstudent vet jeg selv hvor viktig det er å ha noen i ryggen, noe både Veterinærforeningen og ANSA jobber kontinuerlig med. Jeg synes det er fantastisk at to studentorganisasjoner som har mange like mål og ambisjoner jobber sammen for studentenes interesser. Sammen står vi sterkere, både når det kommer til politiske saker som studiestøtten, men også mer personlige saker som psykisk helse. Jeg gleder meg til å se hvordan dette samarbeidet vil utvikle seg og bære frukter i form av medlemsfordeler, som våre medlemmer kan nyte godt av.

– På vegne av veterinærstudentene i ANSA gleder jeg meg over samarbeidet vi nå har inngått med DNV-S, og hvordan dette kommer til å sikre et enda bedre tilbud til norske veterinærstudenter i utlandet! Vi jobber for mange av de samme sakene og jeg håper samarbeidet vil bidra til å sikre en enda bedre studietid for våre medlemmer. Samarbeid som dette sikrer et mer mangfoldig tilbud til den enkelte student, og at vi kan stå samlet i politiske saker om for eksempel økning i studiestøtten og økning i stipendandelen av skolepengestøtten, sier president Anna Handal Hellesnes i ANSA.

I første omgang oppfordrer vi våre studentmedlemmer om å melde seg inn i ANSA. Et dobbeltmedlemsskap kan vurderes over tid.
Lenke til informasjon om medlemskap i ANSA