Veterinærforeningen legger vekt på at forebygging skal være førende prinsipp når det gjelder lakselusinfestasjoner.

  • Minimal håndtering av fisken for å opprettholde god dyrevelferd må stå i sentrum.
  • Behandling bør være et unntak, og veterinærene må nøye vurderer fiskenes velferd før behandling. Det understrekes at all behandling og håndtering av fisk medfører risiko og påkjenning.
  • Bærekraftig sjømatproduksjon er en kombinasjon av god fiskevelferd, økonomisk lønnsomhet og forvaltning av naturressurser. Derfor må fiskens velferd stå i sentrum i produksjonsplanlegging i daglig drift og i den offentlige reguleringen av næringen
  • Ikke-medikamentelle metoder må reguleres og dokumenteres på linje med legemiddelbehandling.
  • Bruk av rensefisk krever forbedringer i næringen for å sikre god dyrevelferd og forsvare videre bruk av dette tiltaket.

Lenke til det politiske standpunkt om velferd knyttet til lakselus.