Det nye systemet er en felles løsning for registrering og innsending av reiseopplysninger for beregning av reisetilskudd fra fylkesmannen og reiserefusjon fra Geno. Pilotbrukerne testet det nye systemet i perioden fra 15. juni til og med 30. juni. De kommer fra alle kanter av landet, slik at alle fylker var representert. I pilotperioden har pilotbrukerne hatt kontaktpersoner hos Landbruksdirektoratet og Geno for fortløpende support og rapportering.

Pilotbrukerne har hatt følgende oppgaver:

  • Registrere alle besøk daglig i Dyrehelseportalen. Både semin/embryobesøk, besøk som krever medisinbruk og andre besøk, samt en kombinasjon av disse. Veterinærene kunne registrere besøk enten via journalsystem som sender data til Dyrehelseportalen (Sanimalis), eller direkte i   Dyrehelseportalen. De trengte ikke ha nettdekning for å registrere seminbesøk i Dyrehelseportalen. Andre besøk måtte de ha nettdekning for å registrere. 
  • Daglig registrering og innsending av alle foretatte reiser i Dyrehelseportalen. 
  • Rapportere til kontaktperson om uklarheter, feil og mangler i løsningen og i veiledningen etter hvert som de ble oppdaget.
Pilotbruker godt fornøyd med nytt system

Petter Rokstad utfører klauvskjæring på kuPetter C. Rokstad var en av pilotbrukerne som fikk teste den digitale løsningen til Landbruksdirektoratet. Han rapporterte flittig om sin brukeropplevelse av løsningen.

Alt som kan gjøres elektronisk istedenfor manuelt er en stor fordel. Når man blir vant til systemet, sparer man masse tid. Jeg kommer ikke på noen andre skjemaer enn refusjonssøknaden som fremdeles blir fylt ut manuelt på papir. Så det var på tide at det også ble byttet ut til fordel for elektronisk rapportering, sier Petter C. Rokstad.

En stor fordel er at kundene (gårdbrukerne) ligger inne med ferdig utfylt adresse i systemet, slik at man slipper å notere adresse eller avstand. Alt ligger tilgjengelig i systemet. Før kunne det være vanskelig å fylle ut skjema når det var litt kronglete kjøring mellom kundene, men nå trenger man ikke tenke på det – systemet finner det som er riktig, forteller Rokstad.

Men i noen tilfeller blir det feil. Systemet er basert på de best tilgjengelige veidataene som finnes. Men i grisgrendte strøk er ikke alltid disse kartdataene oppdatert, slik at kjøreruta systemet foreslår i noen tilfeller blir feil i forhold til den ruta veterinæren faktisk har reist.

Les veiledningen

Rokstad prøvde først bare å ta i bruk systemet uten å lese veiledningen, men da ble registeringene feil. Det var helt nødvendig å lese veiledningen før man begynte.

Det er litt som å montere et møbel fra IKEA. Hvis man durer i vei uten å lese veiledningen, blir det ofte feil. Systemet krever at man gidder å lese veiledningen.

Det står godt forklart i veiledningen hvordan man skal bruke systemet, men det var bra å ha en kontaktperson hos Landbruksdirektoratet som han kunne ringe for å få hjelp.

Innspill fra pilotbrukerne har vært svært nyttig
 

Rokstad og de andre pilotbrukerne har i testperioden sendt inn innspill til forbedringspunkter.

Et av Rokstads innspill var at det burde være mulig å lagre en kjørerute til en kunde. Systemet velger alltid korteste rute, men den kan i noen tilfeller ikke være kjørbar pga. private veier eller vei stengt med bom.

Her i distriktet har vi flere gårder som ligger slik til at ingen bruker korteste vei, verken dyrlege, tankbil, gårdbruker eller andre. Systemet vil allikevel velge den korteste veien. Fylkesmannen har i samarbeid med veterinærene avklart hvor vi kan kjøre og få refusjon selv om det i noen tilfeller ikke er korteste vei. Slik systemet er nå, må jeg stenge veier hver gang jeg skal til en gård hvor dette er problemet. Systemet burde huske kjøreruta til slike kunder. Jeg har forstått at det jobbes med saken, sier Rokstad.

Pilotbrukerne får fortsette å bruke systemet mens det gjøres forbedringer før det rulles ut til alle. Det er Rokstad glad for.

Alt annet ville vært en stor skuffelse, siden det nye systemet er raskere og lettere. Jeg savner overhodet ikke det gamle papirbaserte systemet. Dette er et fremskritt og heldigvis er enda et kjedelig papirskjema historie, sier Petter C. Rokstad

Landbruksdirektoratet er fornøyd med piloten

Konklusjonen etter endt pilot er at den har vært helt nødvendig, og at tilbakemeldingene fra pilotbrukerne har vært svært viktige, for å kunne utvikle en tilfredsstillende løsning for veterinærenes registrering og innsending av reiseopplysninger. Oppfølgingen av innrapporterte uklarheter, feil og mangler er godt i gang, og de viktigste forholdene vil bli rettet opp før løsningen i Dyrehelseportalen åpnes for alle veterinærer over sommeren, sier Inger Anne Ringereide i Landbruksdirektoratet.