Veterinærforeningen ga sin støtte til representantforslaget og fremhevet at tiltaket er avgjørende for dyrevelferden, ansvarliggjøring av dyreeiere og dyre og folkehelsen.

Lenke til Veterinærforeningens høringsinnspill til representantforslaget

Obligatorisk ID-merking er et viktig og riktig tiltak for bedre velferd for katter. Id-merking av katt vil gjøre det lettere å gjenforene dyreeier med bortkommende katter og bidra til å øke kattens status som kjæledyr. Det er også svært viktig for å forebygge forvilling av huskatter, noe som er svært utfordrende for dyrevelferden, sier president Bente Akselsen.

Flere europeiske land har allerede innført dette og vi håper at Norge ikke blir de siste.

Lenke til opptak av behandlingen og avstemning av saken på Stortinget