Under høringen av Statsbudsjettet i oktober 2019 spilte Veterinærforeningen særlig inn at Mattilsynets beredskapsmidler måtte økes for å kunne håndtere utbrudd av alvorlig smittsomme dyresykdommer.

Koronapandemien har hittil i år medført at Mattilsynet har fått flere nye oppgaver å håndtere. I tillegg kommer økte utgifter i forbindelse med innføring av EUs nye kontrollforordning om offentlig kontroll, flytting av Mattilsynets hovedkontor og utbrudd av dyresykdommer. Veterinærforeningen er glade for at politikerne ser hvor viktig det er å øke bevilgningene til Mattilsynet i revidert nasjonalbudsjett 2020.