Som Pollestad selv uttalte, bidrar norsk matproduksjon til verdiskapning, arbeidsplasser og bosetning i hele landet. Norsk matproduksjon handler om miljø, klima, dyrevelferd, trygg mat og kulturlandskap. I husdyrproduksjon spiller veterinæren en sentral rolle for å sørge for god dyrehelse og -velferd, også gjennom forvaltning av regelverket. Ved å styrke norsk matproduksjon vil det kunne føre til økt behov for veterinær kompetanse. Veterinærforeningen forventer at regjeringen følger dette opp ved å øke tilskuddet til veterinærtjenester og Mattilsynet i statsbudsjettene, i tillegg til å styrke utdanningen av veterinærer.

Lenke til pressemelding om å øke selvforsyningsgraden