De fleste land har en CVO som er deres delegat til Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH), Norge ble medlem i 1947. Rollen består blant annet av å bygge relasjoner til andre lands veterinærmyndigheter og å være kontaktpunkt for tilrettelegging for eksport av sjømat og husdyrprodukter.

Ole-Herman TronerudJeg er ydmyk for rollens ansvar, men også stolt over å få denne muligheten på vegne av Norge og Mattilsynet. Vi lever i en spennende tid, og det blir interessant å håndtere noen av de utfordringene vi står overfor som veterinærmyndighet i en verden i endring. De neste årene skal jeg i samarbeid med mange gode kollegaer i både Mattilsynet, våre vitenskapelige forvaltningsstøtter, departementene, og næringen, jobbe med vårt samfunnsoppdrag i konteksten av internasjonale forpliktelser, og gleder meg til å bidra til videreutvikling av vårt engasjement på dette området. Det vil også bli viktig å videreføre det grunnlaget Knut Rønningen, avtroppende CVO, har lagt i arbeidet med innflytelse og påvirkning av Verdens dyrehelseorganisasjon, i en retning som vi i Norge kan stå inne for. Det er også spennende for meg at Mattilsynet anser stillingen som viktig for bidrag til den strategiske utviklingen av organisasjonen, sier Ole-Herman Tronerud.

En annen viktig del av stillingen er å delta i internasjonale fora og ha et tett samarbeid med de nordiske kollegaer.

Med stadig hyppigere både vanlige og hybride hendelser på veterinærområdet, som rammer oss og andre land i større eller mindre grad, vil det være økende behov for samhandling på tvers av landegrensene. Det tror jeg kanskje blir en av mine viktigste oppgaver å bidra til å løse i tiden framover, fortsetter Tronerud.

Ole-Herman har vært aktiv som tillitsvalgt i Veterinærforeningen over flere år. Nå er han styremedlem i Forening for veterinær samfunnsmedisin, kasserer i Østfold veterinærforening, og nestleder i Yrkesetisk råd. Han er også Veterinærforeningens representant i seksjonen for de offentlige veterinærene i den Europeiske veterinærføderasjonen (FVE). 

Jeg er stolt over å være en del av Veterinærforeningen, og det vi står for som veterinærer. Jeg føler at jeg som representant for Mattilsynet har hatt god kontakt med Veterinærforeningen, og jeg ser ingen grunn til at ikke den skal styrkes ytterligere. Det er veldig mange skjæringspunkter innenfor våre fagfelt der Veterinærforeningen og Mattilsynet trenger å dra utviklingen i samme retning, avslutter OleHerman Tronerud.

Veterinærforeningen er mektig stolte av at Ole-Herman Tronerud har fått denne rollen og ønsker han lykke til i en viktig posisjon med stor betydning for dyre- og folkehelse.

Lenke til Mattilsynets pressemelding