Bakgrunnen for forslaget om å endre reglene for holdbarhet på egg, er risikoen for sykdom forårsaket av Salmonella. Det er ulike regler og

Siden det i Norge ikke forekommer smitte av Salmonella gjennom egg, og Norge har egne regler for lagring av egg på under 12 grader, fra de legges til de kommer til forbruker, vil norske egg fortsatt kunne spises etter 28 dager. Norge har i dag en holdbarhetsgrense på egg på 35 dager.

Veterinærforeningen forstår at det kan være større risiko for sykdom forårsaket av salmonella i flere EU land og støtter ønsket om økt mattrygghet, men har spilt inn ønsket om økt fleksibilitet og mulighet for unntaksregler for land som har lite eller ingen forekomst av salmonella i egg. Dette vil også bidra til mindre matsvinn som er i tråd med «Farm to fork» strategien i EU.

Veterinærforeningen mener også at EU regelverket bør premiere land med tiltak som forebygger smitte fra dyr og dyreprodukter til mennesker. Denne regelendringen straffer i realiteten land med gode hygieniske og helsemessige rutiner, gjennom økte kostnader for å sikre folkehelsen.

Les hele høringsuttalelsen her (PDF, 80KB)