Vakten er en viktig forutsetning for veterinær beredskap lokalt og en samlet oversikt over deltakende veterinærer fordelt på hvert enkelt vaktområde vil gi oss viktig kunnskap om forutsetningene for god og effektiv beredskap.

Per i dag finnes ikke en slik oppdatert oversikt over deltakere i veterinærvakten rundt om i landet.
Frem til medio august vil en representant for Veterinærforeningen ringe kommuner og veterinærer for å innhente oppdaterte opplysninger om veterinærvaktdeltakere i alle vaktområdene. Vi vil også stille noen spørsmål om kommunenes finansiering av ordningen etter forespørsel fra Landbruksdirektoratet.