Målet med disse retningslinjene er at veterinærer skal få hjelp til å håndtere situasjoner hvor det påvises meldepliktige resistente bakterier hos kjæledyr eller hos hest.

Rådene i «Retningslinjer for håndtering av kjæledyr og hest smittet med antibiotikaresistente bakterier» omfatter også tiltak i virksomhetene hvor det blir påvist resistente bakterier, samt råd og veiledning til dyreeierne.

En rekke antibiotikaresistente bakterier ble gjort meldepliktige i 2019 med oppdatering i 2022. For kjæledyr og hest, er disse meldepliktige som Liste 3-sykdommer. Hvilke antibiotikaresistente bakterier som til enhver tid er meldepliktig kommer fram av vedleggene i dyrehelseforskriften.  

Retningslinjenene omfatter også råd om tiltak i dyreklinikker og ambulerende hestepraksis hvor det blir påvist resistente bakterier, generelle anbefalinger om smittehygiene, samt utskriftsvennlige råd og veiledning til dyreeierne.

For å overvåke utviklingen og omfanget av antibiotikaresistens i Norge er det bl.a. anbefalt at bakterieisolater sendes til Veterinærinstituttet, som er et nasjonalt referanselaboratorium for antibiotikaresistens (NRL-AMR). Dette er viktig for å kunne vurdere om en eventuell økning av resistens er forårsaket av spesielle mobile genetiske elementer, eller for å identifisere et utbrudd.

 Følgende isolater anbefales innsendt:

  • Kolistinresistente Entereobacteriaceae
  • ESBL/AmpC produserende Enterobacteriaceae (Enterobacteriaceae resistente mot 3. og/eller 4. generasjons cefalosporiner)
  • Karbapenemaseproduserende/ karbapenemresistente Enterobacteriaceae, samt karbapenemresistente Pseudomonas og Acinetobacter
  • Linezolidresistente Enterococcus faecium og E. faecalis
  • MRSA (Meticillinresistente Staphylococcus aureus)
  • MRSP (Meticillinresistente Staphylococcus pseudintermedius)

Laboratoriet ønsker at det tas kontakt i forkant for nærmere avtale om innsendelse av isolater slik at de er forberedt. NRL-AMR kan nås via e-postlenke til NRL-AMR@vetinst.no

Lenke til DNVs retningslinjer for smitte med resistente bakterierer.