Regjeringen har dessverre ikke nevnt fiskehelse eller fiskevelferd når målene for havbruksnæringen blir beskrevet i Hurdalsplattformen. Veterinærforeningen har lenge jobbet for at både fiskehelse og -velferd må vektlegges i regelverket, spesielt knyttet opp til økning i produksjonskapasitet – som i trafikklyssystemet. Dødeligheten i oppdrettsnæringen har vært stabilt høy lenge blant både settefisk, oppdrettsfisk og rensefisk. Oppdrettere som har drift med lav dødelighet og lite sykdom bør premieres med vekst, noe som er viktig for at næringen skal bli mer lønnsom og bærekraftig. 

Vi oppfordrer Bjørnar Skjæran til å prioritere å få inn fiskehelse og -velferd som kriterier for vekst for å få en mer bærekraftig næring. Dette vil være sentralt for å sikre omdømmet til norsk oppdrettsnæring, og samtidig på sikt bidra til et konkurransefortrinn for norsk oppdrettsfisk, sier konstituert president i Veterinærforeningen, Bjørnar W. Jakobsen. 

Veterinærforeningen ser frem til å møte den nye fiskeri- og havministeren og diskutere hvordan fiskehelse og fiskevelferd kan prioriteres mer i regjeringens mål for havbruksnæringen.