Varsle også Mattilsynet om funn av syke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråkefugler)

Ta kontakt på telefon 22 40 00 00.


Lenke til mer info om fugleinfluensa på Mattilsynets nettsider