Tidligere i år leverte en arbeidsgruppe, nedsatt av Landbruks- og matdepartementet, en grundig rapport om tilgangen på veterinærtjenestene, der det blant annet kom frem at veterinærstudenter ønsker å jobbe i produksjonsdyrpraksis i distrikts-Norge, men at de savner faglig veiledning, kollegialt fellesskap og trygge rammer. Som en direkte oppfølging av dette foreslår nå landbruks- og matminister Geir Pollestad og LMD et mentorprosjekt for å sikre tilgang på veterinærer i distriktene.

En slik mentorordning har vi lenge foreslått som ett av tiltakene for å sikre veterinærtilgangen i distriktene, og vi er svært glade for at Landbruks- og matminister Pollestad tar grep og viser at han tar veterinærkrisen på alvor. Vi er stolte over å få ansvaret med å bygge opp en slik ordning, sier president i Veterinærforeningen, Bente Akselsen.

Prosjektet er i første omgang ment å gå over 2-3 år, og vil bidra til at studenter og veterinærer som ønsker produksjonsdyrpraksis samt å delta i veterinærvakten får dyktige mentorer i distriktene, slik at de vil være best mulig rustet. Veterinærforeningen forventer at dette vil bli en permanent ordning.

Dette vil også bidra til at vi kan hjelpe kommuner med rekruttering til veterinærvakten der det er behov. Prosjektet skal også dekke inseminasjonskurs for studentene. Dette må studentene selv dekke i dag om de ønsker å arbeide i produksjonsdyrpraksis, og er et viktig  rekrutteringstiltak vi har etterspurt.

Veterinærforeningen vil raskt gå i gang med å lyse ut prosjektlederstillingen, og vil snarlig kontakte alle samarbeidspartnere for å finne best mulig tilnærming for å løse oppdraget.

Lenke til pressemelding på Landbruks- og matdeparetmentets nettsider.