Det anbefales at dokumentasjonen om forsvarlig drift skjerpes med oppbygging av en database basert på dyreparkenes journaloppføringer. En slik database bør brukes til å identifisere «best practice» i dyreholdet og avvik fra dette blant andre dyreparker.

Rådet for dyreetikk anbefaler også at det innføres arts- eller gruppespesifikke minstekrav for størrelse og kvalitet på dyrenes innhegninger, at hold av dyr uten et leveområde i dyrepark med klimatiske forhold osv. som ligner deres naturlige miljø bør unngås, og at det innføres krav om sosialisering av dyreparkdyr for arter som egner seg for sosialisering med mennesker.

Lenke til hele anbefalingen.