Veterinærforeningens rapport representerer et solid faktabasert bidrag til utvikling av Mattilsynet som en attraktiv arbeidsplass for veterinærer.

I rapporten har Veterinærforeningen konkludert med at dersom en skal gjøre Mattilsynet mer attraktivt som arbeidsplass for veterinærer er det som et minimum nødvendig å se på:

  • Arbeidspress for veterinærer
  • Konkurransedyktig lønn for seniorinspektører og -rådgivere
  • Reallønnsutvikling
  • Et attraktivt videreutdanningsløp
  • Tilstrekkelig faglige etterutdanningskurs
  • Anerkjennelse ved innføring av en gjennomgående veterinær stillingskode
  • Mattilsynets omdømme blant veterinærer

Våre medlemmer i Mattilsynet sitter på enorm kompetanse innen dyrevelferd, beredskap, mattrygghet og offentlig forvaltning. Mattilsynets veterinærer utfører daglig samfunnskritisk viktige oppgaver som vi alle er avhengige av. Da er det helt nødvendig at arbeidsforholdene er tilrettelagt slik at samfunnsoppdraget kan gjennomføres på best mulig måte.

Rapporten er oversendt ledelsen i Mattilsynet, og vi håper den vil kunne bidra i dette viktige arbeidet.

Lenke til hele rapporten om Mattilsynets attraktivitet som arbeidsgiver. (Kun tilgjengelig etter pålogging som medlem)