Veterinærforeningen er glad for at regjeringen ser det viktige arbeidet Mattilsynet gjør for å legge til rette for at flyktninger fra Ukraina får ta med seg kjæledyr inn i Norge. Jeg er stolt av våre kolleger som jobber raskt og effektiv for å gjøre det mulig for flyktninger å få ta med seg med sine firbente familiemedlemmer, sier president Bjørnar W. Jakobsen i Veterinærforeningen.

Mattilsynet har på svært kort tid lagt til rette for og gjort en rekke unntak fra regelverket slik at til nå over 600 dyr har blitt registrert og ivaretatt på en trygg måte i Norge. Siden rabies og andre alvorlige sykdommer forekommer i Ukraina, må vi sikre at disse sykdommene ikke spres til mennesker og dyr her i landet.

For Veterinærforeningens medlemmer har det vært spesielt viktig med den åpne og gode kommunikasjonen fra Mattilsynet, sier Jakobsen.