På møtet mellom landbruks- og matminister Olaug Bollestad og næringen i juni 2019, ble det enighet om at dyrevelferdsprogrammet til næringen skulle forskriftsfestes og at det skulle være obligatorisk for alle. Forskriften ble fastsatt 10. juni 2020.

Dyrevelferdsprogrammet for svin stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige besøk av praktiserende veterinærer i tillegg til spesifikke velferdstiltak, dokumentasjon og sanksjoner. Lenke til Dyrevelferdsprogrammet

Dyrevelferdsprogrammet er helt sentralt i arbeidet med å forbedre dyrevelferden for gris.

Jeg er godt fornøyd med at hele næringen har tatt nødvendige grep for å bedre dyrevelferden for svin. Ved å gjøre programmet obligatorisk for alle som produserer svin, sikrer vi at alle er med på å løfte dyrevelferden, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.