Dersom du kommer i kontakt med ukrainske veterinærer i Norge, ber vi deg om å henvise de til Veterinærforeningen slik at vi kan hjelpe dem videre.

Her følger en kortfattet oversikt over reglene som gjelder for utenlandske veterinærer når de tar sikte på å arbeide i Norge.
Lenke til oversikt over regler for utenlandske veterinærer som ønsker å jobbe i Norge (gjelder frem til 31.12.2023) (PDF, 103KB).

Veterinærforeningen vil tilby eventuelle veterinærer som kommer fra Ukraina til Norge som flyktninger, gratis midlertidig medlemskap i Veterinærforeningen. Ordningen ble iverksatt våren 2022, og er avtalt videreført minimum ut 2023, avhengig av krigens utvikling.