Før du tar med deg kjæledyret på reise til utlandet må du sjekke hvilke innreiseregler som gjelder for dyr i det landet som du reiser til. Det beste er å kontakte landets ambassade her i Norge. I tillegg er det nyttig å gjøre seg kjent med hva du må huske på ved tilbakekomst til Norge. På Mattilsynets nettsider finner du informasjon om innførsel av hund og katt til Norge.

Kjæledyrpass

Alle hunder som skal reise til utlandet, inkludert Sverige, må ha et gyldig pass som inneholder dokumentasjon på id-merking, nødvendige behandlinger/vaksiner og opplysninger om eier. Dette får du hos veterinæren din.

Smitterisiko

I tillegg kan det være nyttig å sjekke hvilke sykdommer, parasitter eller skadedyr som er vanlige blant kjæledyr i landet man reiser til, slik at man eventuelt kan forebygge smitte til sitt eget dyr.

Husflått er et slikt skadedyr som ikke forekommer i Norge, men det finnes i blant annet middelhavsområdet og i Sør-Europa. Den er vanskelig å bekjempe har man fått den inn i hjemmet vil man trenge hjelp fra skadedyrbekjempere for å bli kvitt den. Hunder og katter som reiser til områder hvor husflått forekommer bør behandles med et egnet flåttmiddel helst i forkant av reisen. Dette er anbefalt selv om det ikke er lovpålagt.

I tillegg til at man kan ta med seg skadedyr hjem, kan hunder også bli smittet av ulike parasitter og sykdommer under oppholdet, gjennom kontakt med andre dyr, eller gjennom vann og mat. Veterinærinstituttet har gjennom et overvåkningsprogram, som startet i 2017, skaffet seg oversikt over utvalgte smittsomme sykdommer ved å kontrollere importhunder. Undersøkelsen viser at hunder kan ta med seg blant annet multiresistente bakterier, lopper, husflått, hjerteorm, leishmania, og ulike innvollsormer. Man skal være klar over denne risikoen og risikoen for at man tar med seg smitte hjem til Norge som kan spre seg til andre dyr og mennesker. Lenke til Veterinærinstituttets overvåkningsprogram.

Ikke alle sykdommer kan man teste for eller forebygge før innreise tilbake til Norge. Symptomer på sykdom eller multiresistente bakterier, kan oppstå lenge etter smitte. Det er viktig å bruke godt tid til å planlegge ferien og å tenke igjennom om dyret har godt av å være med eller bør være igjen hjemme.

Pandemien har minnet oss om at dyre- og folkehelse henger tett sammen. I Norge er det lite smitte fra dyr til menneske som den årlige zoonose-rapporten til Veterinærinstituttet viser. Dette er takket være det gode og kontinuerlige arbeidet med overvåkning, generelt god dyrehelse og begrensning av smitte. Men med økt reisevirksomhet av både mennesker og dyr, vil den stabile situasjonen kunne endres og arbeidet med å begrense en eventuell smitte bli vanskeligere, sier president Bjørnar W. Jakobsen i Veterinærforeningen.