Før du tar med deg kjæledyret på reise til utlandet må du sjekke hvilke innreiseregler som gjelder for dyr i det landet som du reiser til. Det beste er å kontakte landets ambassade her i Norge. I tillegg er det nyttig å gjøre seg kjent med hva du må huske på ved tilbakomst til Norge. På Mattilsynets nettsider finner du informasjon om innførsel av hund og katt til Norge.

Kjæledyrpass

Alle hunder som skal reise til utlandet, inkludert Sverige, må ha et gyldig pass som inneholder dokumentasjon på id-merking, nødvendige behandlinger/vaksiner og opplysninger om eier. Dette får du hos veterinæren din.

ID-merking

Det å ID-merke dyret ditt gir deg en ekstra trygghet som dyreeier. ID-nummeret er en unik identifikator og varer livet ut og er søkbart i DyreIDs register.
Lenke til ID-søk

Dersom ditt kjæledyr blir borte og gjenfunnet kan en avleser brukes til å lese av ID-nummeret, finne eieren og gjenforene deg med kjæledyret ditt.

I tillegg vil det automatisk bli registrert i Europetnet. 
Europetnet er den sentrale europeiske databasen for ID-merkede kjæledyr og har over 100 millioner kjæledyr registrert, fordelt på 26 land.

Skal du ha med deg ditt firbente familiemedlem på utenlandstur i sommer, vil det være automatisk søkbar i hele Europa. 

For å registrere dyr i Europetnet må man være tilknyttet en godkjent database. DyreID drifter og forvalter Europetnet og jobber kontinuerlig for å lage bedre og tryggere tjenester for alle landets hunder og katter.

Lenke til søk i Europetnet

Smitterisiko

I tillegg kan det være nyttig å sjekke hvilke sykdommer, parasitter eller skadedyr som er vanlige blant kjæledyr i landet man reiser til, slik at man eventuelt kan forebygge smitte til sitt eget dyr.

Husflått er et slikt skadedyr som ikke forekommer i Norge, men det finnes i blant annet middelhavsområdet og i Sør-Europa. Den er vanskelig å bekjempe, og har man fått den inn i hjemmet vil man trenge hjelp fra skadedyrbekjempere for å bli kvitt den. Hunder og katter som reiser til områder hvor husflått forekommer bør behandles med et egnet flåttmiddel helst i forkant av reisen. Dette er anbefalt selv om det ikke er lovpålagt.

I tillegg til at man kan ta med seg skadedyr hjem, kan hunder også bli smittet av ulike parasitter og sykdommer under oppholdet, gjennom kontakt med andre dyr, eller gjennom vann og mat. Veterinærinstituttet har gjennom et overvåkningsprogram skaffet seg god oversikt over utvalgte smittsomme sykdommer ved å kontrollere importhunder. Undersøkelsen viser at hunder kan ta med seg blant annet multiresistente bakterier, lopper, husflått, hjerteorm, leishmania, og ulike innvollsormer. Man skal være klar over risikoen for at man tar med seg smitte hjem til Norge og at den kan spre seg til andre dyr og mennesker. Lenke til Veterinærinstituttets overvåkningsprogram.

Ikke alle sykdommer kan man teste for eller forebygge før innreise tilbake til Norge. Symptomer på sykdom eller multiresistente bakterier, kan oppstå lenge etter smitte. Det er viktig å bruke godt tid til å planlegge ferien og å tenke igjennom om dyret har godt av å være med eller bør være igjen hjemme.

Dyre- og folkehelse henger tett sammen. I Norge er det lite smitte fra dyr til menneske som den årlige zoonose-rapporten til Veterinærinstituttet viser. Dette er takket være det gode og kontinuerlige arbeidet med overvåkning, generelt god dyrehelse og begrensning av smitte. Men med økt reisevirksomhet av både mennesker og dyr, vil den stabile situasjonen kunne endres og arbeidet med å begrense en eventuell smitte bli vanskeligere, sier president Bente Akselsen i Veterinærforeningen.