Fiskehelserapporten ble i dag lagt frem av Veterinærinstituttet via live streaming fra Bergen. Den viser en dødelighet på totalt 92,3 millioner laks og 5,6 millioner regnbueørret. Av dette døde 35,6 millioner individer i settefiskfasen, en økning på 3 millioner fra 2021, og 58 millioner døde i sjøfasen, en økning på 2,7 millioner fra 2021.

Rapporten viser at det fortsatt er relativt store forskjeller mellom ulike lokaliteter. Produksjonsområdet mellom Karmøy og Sotra (23,7 prosent dødelighet) kommer dårligst ut og produksjonsområdet mellom Kvaløya og Loppa (9,1 prosent dødelighet) kommer best ut.

Dette viser at det er potensiale for forbedring og Veterinærforeningen mener de som får ned dødeligheten må premieres.Aoife Westgaard, leder i Akvaveterinærenes forening

Veterinærforeningen har lenge ment at dødelighet og fiskevelferd må være vekstindikatorer, ikke bare antall lakselus. Vekst i produksjon må være myndighetenes viktigste virkemiddel for å få ned dødeligheten og bedre helse og velferden til fisken., sier leder i Akvaveterinærenes forening Aoife Westgård.

Rapporten viser at skader relatert til mekanisk avlusing fortsatt er et stort velferdsproblem for både oppdrettsfisken og rensefisken. Slik kan det ikke fortsette. Ensidig og overdrevet fokus på lusetall gir ikke bedre fiskevelferd. Det må på plass andre insentiver som fremmer vekst gjennom god velferd.

President i VeterinærforeningenVeterinærforeningen forventer at fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran nå setter i gang en snuoperasjon og endrer vekstkriteriene slik at vi kan få fisk på middagsbordet uten for mange lik på veien, sier president Bente Akselsen

Lenke til Fiskehelserapporten 2022