En styrking av dyrevelferd for produksjonsdyr er positiv, men må også omfatte fisk i oppdrettsnæringen.

Forslaget sier heller ikke noe om de praktiserende veterinærers rolle i dyrevelferdsarbeidet. En helt vesentlig forutsetning for å kunne drive med dyr på en akseptabel måte er å ha tilgang til veterinærhjelp til syke og skadde dyr hele døgnet og hele året. Dersom vi skal kunne drive dyrevennlig produksjon over hele landet må det også være ordninger som sikrer tilgang på nok veterinærer over hele landet. Økt dyrevelferd har en pris og samfunnet må betale.

Videre mener vi Mattilsynet må styrkes både i form av midler til digital utvikling og med flere stillinger dedikert til dyrevelferdsarbeid.

Til slutt mener Veterinærforeningen at dyrevelferdsmerking kan gjøre det enklere for forbrukerne å skaffe seg kjennskap til hvilke produkter som kommer fra dyr med god velferd.

Veterinærforeningen mener at arbeidet med stortingsmeldingen bør prioriteres og igangsettes så fort som mulig og bidrar gjerne i prosessen.

Veterinærforeningen var representert av generalsekretær Marie Modal og fagsjef Ellef Blakstad under høringen.

Norges Bondelag, Dyrebeskyttelsen Norge, Dyrevernalliansen, NOHA, Animalia og griseprodusenter deltok i høringen. Alle synes det er viktig å styrke dyrevelferd for produksjonsdyr og støttet forslaget om en slik stortingsmelding.

Lenke til hele Veterinærforeningens høringsuttalelse