Foreningen vil bruke tid på å sette seg inn i dommen og se hvordan dette vil påvirke våre medlemmer og det pågående arbeidet med forskriftene om obligatorisk ID-merking og om hundeavl.

Våre medlemmer vil alltid tilby god hjelp til alle dyr som trenger behandling, uavhengig av rase og tilstand.

Lenke til høyesterettsdommen