Salmonellautbruddet knyttes til et parti storfekjøtt importert fra Tyskland. Etter at en kjøttprøve, tatt av produsenten selv, viste funn av salmonella, satte Veterinærinstituttet i gang egne analyser. Det viste seg å være Salmonella Enteritidis. Da Folkehelseinstituttet ble varslet om at folk var blitt syke av Salmonella Enteritidis, sammenliknet Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet prøvene, og fant at de var genetisk like. Mattilsynet samarbeidet med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommunehelsetjenesten i sporingsarbeidet og kjøttproduktene ble trukket fra markedet.

Et slikt «lite» utbrudd ville neppe fått medieomtale i andre europeiske land da salmonella er langt vanligere på kontinentet enn i Norge. Dette viser bare hvordan den gode dyrehelseovervåkningen i Norge ikke bare bidrar til god dyrehelse, men også god folkehelse og viktigheten av én felles helse. Det er viktig å ha tilstrekkelig veterinærkompetanse i alle ledd og i hele landet for å ha god beredskap mot, smitte av sykdommer mellom dyr og mennesker, også kalt zoonoser.

Veterinær kunnskap og kompetanse er helt avgjørende i arbeidet med trygg mat, folkehelse og dyrehelse. Det er betryggende å se hvordan kolleger på Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet samhandler og arbeider, både sammen og tverrfaglig, med smittesporing i slike smitteutbruddsaker, sier Torill Moseng, president i Veterinærforeningen.

Lenke til mer informasjon om salmonellautbruddet på Mattilsynets nettside.