Det at dyrevelferd henger sammen med dyrehelse er veterinærene de beste ambassadørene for. Veterinærer er dyrenes forsvarere med et ansvar for å sette velferd først – ikke minst når det kommer i konflikt med andre interesser.

Hun forteller at hun har blitt påvirket av historier om veterinærkrisen i distriktene. Regjeringens mål er å styrke veterinærtjenestene i hele landet og vil sikre tilfredsstillende veterinærdekning slik at viktige oppgaver blir utført. Hun står nå i startgropa for et langsiktig arbeid for å få til en robust fremtidig løsning og det vil også komme tiltak på kortere sikt.

Hun roser Veterinærforeningen for å være en fremoverlent vaktbikkje for sine medlemmer og en forening som kommer med konstruktive og tydelige innspill.

For en politiker er det gull verdt med aktører som evner å komme med forslag til konkrete løsninger og ikke bare påpeker utfordringer. Innsatsen dere gjør blir høyt verdsatt, avslutter Sandra Borch

Lenke til hele videohilsenen fra Landbruks- og matminister, Sandra Borch, til Veterinærdagene 2022