Tirsdag 14. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Studieplasser i veterinærmedisin tilhører finansieringskategori A, som er kostbare studieplasser, og som krever store faglige og administrative ressurser for å bygge opp kapasiteten. Det er viktig for en utdanningsinstitusjon med slike kostbare studieplasser å få mest mulig forutsigbarhet.

5 millioner til mentorprosjektet

Veterinærforeningen er godt i gang med mentorordningen som skal hjelpe nyutdannede veterinærer til å etablere seg i produksjonsdyrpraksis i distriktene. Landbruksdepartementet bevilget penger til prosjektet i desember 2023 og Veterinærforeningen er svært glad for at regjeringen bevilger 5 millioner til prosjektet i revidert nasjonalbudsjett for 2024 slik at vi kan fullføre prosjektet som nå er igangsatt. Målet med prosjektet er å bidra til god nok veterinærdekning i distriktene.

Mattilsynet får ekstra bevilgninger

Det er fint å se at Mattilsynet får ekstra bevilgninger for å dekke økte kostnader til villsvinbekjempelse og merarbeid til utstedelser av helsesertifikater i forbindelse med fiskeeksport.
 

Fortsatt ingen økning i tilskudd til veterinærtjenester

Konstituert president David PerssonSelv om økt antall studieplasser og fortsatt bevilgning til mentorprosjektet vil bidra til å styrke tilgangen på veterinærtjenester i hele landet i fremtiden, er det mest effektive virkemiddelet på kort sikt å øke bevilgningene til posten om tilskudd til veterinærtjenester.

Dette er noe Veterinærforeningen har jobbet for over lang tid. Derfor er det skuffende at regjeringen ikke ser dette behovet i sitt reviderte budsjett, sier president David Persson.