Når det gjelder praktiske detaljer for øvrig må vi få lov til å komme tilbake til det så snart som mulig.