Skyssrefusjon for veterinære reiser reguleres av Forskrift om tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk.

Forskriften er hjemlet i Lov om jord § 18 og satsene fastsettes i jordbruksavtalen som vedtas av stortinget hvert år.

Formålet med tilskuddet er å utjevne kostnadene mellom husdyrprodusenter som benytter veterinære tjenester. Ordningen gjelder sykebesøk, semin og oppdrag i forbindelse med dyrevelferdsprogrammene.

Godtgjørelse for kjøring i forbindelse med seminoppdrag/ semin er fastsatt i egen avtale mellom Veterinærforeningen og Geno.

Tilskuddet er altså rettet inn mot bøndene, men av praktiske årsaker er det overlatt til veterinærene å søke om tilskuddet.

Lenke til en kort forklaring av skyssrefusjonen (lenke kun klikkbar etter pålogging som medlem).