FVE og FECAVA har samlet informasjon om hvordan veterinærer kan hjelpe dyr, dyreeiere og veterinærer i forbindelse med konflikten i Ukraina. Denne informasjonen finner du her .

Les også FVE's uttalelse her.

Informasjon fra Mattilsynet om kjæledyr fra Ukraina

Mattilsynet har også lagt ut informasjon om innføring av kjæledyr fra Ukraina. De vil prøve å finne gode løsninger for flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge med kjæledyr, uten at dette skal medføre en risiko for spredning av dødelige sykdommer til mennesker og dyr i Norge. Mattilsynet forbereder mottak av kjæledyr som ikke oppfyller de dyrehelsemessige krav for innreise til Norge og flyktninger skal slippe å betale for prøvetaking og karanteneopphold.

Du finner oppdatert informasjon om innføring av kjæledyr fra Ukraina på Mattilsynets nettsider.
Informasjonen er også oversatt til engelsk og vil også foreligge på ukrainsk om kort tid.

Mattilsynet vil jobbe med ytterlige endringer, så følg med på oppdateringer på Mattilsynets nettside.